روغن موتور  روغن تصفیه
خانه / وایت اویل ( waith oil)

وایت اویل ( waith oil)

وایت اویل ( waith oil) ، وایت اویل روغنی با پایه تصفیه روغن موتور و با استفاده از تجهیزات در کارخانه تصفیه روغن موتور شرایط برای تولید روغن وایت اویل با فلش های متفاوت فراهم می شود و به دلیل کاربری گسترده مصرف زیادی در صنایع دارد.

وایت اویل فروش ویژه فلش ۱۶۰ اشتهارد | قیمت روغن وایت اویل

White Oil Special Sale Flash 160 Eshtehard

وایت اویل فروش ویژه در همه فلش 160 و همه انواع فلش های تولیدی روغن وایت اویل در کارخانه تولید روغن وایت اویل اشتهارد و اصفهان بدون واسطه تامین و ارسال می گردد. تولید کننده وایت اویل بمنظور فروش روغن وایت اویل درتهران با ایجاد مکانیزم فروش ویژه وایت اویل در شهر بزرگ تهران و اصفهان تامین بدون واسطه انجام می دهد.

توضیحات بیشتر »

قیمت وایت اویل تهران فلش ۱۴۰ | کارخانه وایت اویل اشتهارد

Price of White Oil Tehran Flash 140

قیمت وایت اویل تهران با فلش وایت اویل 120، 140،160،180،200 در کارخانه تولید وایت اویل اشتهارد که تولید کننده و فروشنده وایت اویل نیز می باشد. فروش ویژه وایت اویل برای استفاده در صنایع ریسندگی و صنایع طبی در داخل کشور و همچنین فروش وایت اویل صادراتی با بهترین کیفیت در گمرک اظهار می شود.

توضیحات بیشتر »
بازرگانی نیکان