روغن موتور  روغن تصفیه
خانه / هیدروکربن

هیدروکربن

هیدروکربن، هیدروکرین سبک و سنگین به عنوان یک ماده سوختی برای کشورهایی که دسترسی کمتری به نفت خام دارند بسیار موردتوجه است و انواع هیدروکربن از بزرگترین تولید کنندگان این محصول برای صادرات هیدروکربن خریداری می شود.

 

صادرات هیدروکربن به افغانستان ۵۵۰ تن هفته | فروش هیدروکربن سنگین

Hydrocarbon exports to Afghanistan 550 tons per week

صادرات هیدروکربن به افغانستان با امکان تامین 550 تن در هفته حداقل برای فروش هیدروکرین سنگین و تحویل مرز دوقارون توسط تولید کننده هیدروکربن سنگین تحویل خریدار هیدروکرین در افغانستان می شود و شرایط پرداخت نیز قبل نهایی شده خرید و با پولسپاری قابل انجام بوده و بعد از ارسال بارنامه برای خریدار مبلغ خرید دریافت می شود.

توضیحات بیشتر »
بازرگانی نیکان